ДК Терма

През последните години пелетното отопление се наложи на пазара като най-комфортния начин за отопление на битови къщи. При нашия монтаж и последващ сервиз гарантираме на клиентите липса на проблем.