ДК Терма

Фирмата има на разположение голям брой квалифицирани работници, което ни помага да разпределим трудовия ресурс според спецификата на обектите.